مقالات حوزه حقوق اساسی

تضعیف عدالت

تضعیف عدالت

رئیس کانون وکلای دادگستری آمریکا، بیانیه‌ای را علیه دانلد ترامپ منتشر و از وی به دلیل تضعیف عدالت و اعمال قانون انتقاد کرده است.

سقوط دموکراسی به روشی دموکرات

سقوط دموکراسی به روشی دموکرات

مجموعه اصلاحات مورد نظر رئیس جمهور روسیه در قانون اساسی این کشور، موجی از واکنش‌های حقوقی را حتی در خارج در پی داشته است.

سرکوب اقلیتها در ایالات متحده

سرکوب اقلیت‌ها – ۲ ایالات متحده

در ادامه پست پیشین که به شرح وضعیت دشوار اقلیتها، به ویژه مسلمانان در هندوستان پرداخت، اکنون به وضعیت تبعیض در ایالات متحده می‌پردازیم.

سرکوب اقلیت ها مسلمان در هندوستان

سرکوب اقلیت‌ها: ۱.هندوستان

سرکوب اقلیت‌ها، سابقه‌ای به درازی تاریخ بشریت دارد. با وجود دشواریهای بسیار در نیل به آزادی و استقلال، به نظر می‌رسد جایگاه دولت سرزمین هفتاد و دو ملت در میان نظام‌های مدعی دموکراسی رو به افول است.

آزادی بیان جرم صفورا زرگر

آیا آزادی بیان جرم است؟

خانم صفورا زرگر، دانشجوی مسلمان و فعال اجتماعی در اعتراض به اصلاحیه اخیر قانون تابعیت در هندوستان بازداشت شد. دادگاه برای سومین بار متوالی، آزادی وی به قید وثیقه را رد کرده است.

اهمیت حق حریم خصوصی

رعایت حریم خصوصی افراد، موضوع مباحثات بسیاری بوده است. آیا حق تصمیم‌گیری در مورد اطلاعاتی که از خود با دیگران به اشتراک می‌گذاریم را داریم؟

مشروعیت دستور ترامپ

حقوقدانان، مشروعیت فرمان ترامپ مبنی بر محدود کردن پلتفرمهای شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی را زیر سوال برده‌اند.

تحدید اسلحه و متمم دوم قانون اساسی آمریکا

تحدید اسلحه و متمم دوم قانون اساسی آمریکا

هر حادثه کشتار شهروندان در آمریکا، موجی از مباحثات درباره محدود یا ممنوع کردن حمل اسلحه را ایجاد می‌کند. قانون اساسی ایالات متحده، حمل سلاح را عاملی برای حفظ آزادی کشور می‌داند.

Anna Arganashvili آنا آرگاناشویلی

پیکار برای احقاق حقوق بشر

آنا آرگاناشویلی از تجربه شخصی خود، رها کردن شغل قبلی و تحصیل حقوق و پرداختن به حرفه وکالت برای رفع حس بی‌ارزشی و ناتوانی، و دفاع از بنیادی‌ترین حقوق هم‌میهنانش می‌گوید.

دیوان عالی کشور هند

دادخواست مستقیم به دیوان عالی

مطالعه حقوق سایر کشورها، برای برخی از حقوقدانان و دانشجویان حقوق جذاب است. یکی از امکانات حقوقی هندوستان برای اشخاص، مراجعه مستقیم به دیوان عالی این کشور بدون گذشتن از دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر است.

وکیلیکس در شبکه‌های اجتماعی

بیانیه مسئولیت

نظرات ابراز شده در محتواهای منتشر و به اشتراک گذاشته شده وکیلیکس، نظر شخصی تولیدکنندگان آنهاست و به معنی تایید وکیلیکس نیست!
اسکرول به بالا