تحصیل

آغاز سال تحصیلی در دانشکده حقوق هاروارد

رئیس دانشکده حقوق هاروارد در آغاز سال تحصیلی جدید، به دانشجویان تازه¬وارد خوشامد گفت: «مشکلات بزرگی وجود دارند که باید حل شوند و شما، نقشی اساسی در برطرف کردنشان خواهید داشت.»
آقای مَنینگ،

اسکرول به بالا