ترکیه

ثبت شرکت در ترکیه

تاسیس شرکت در ترکیه

هرچند ترکیه از نظر مدت زمان فرایندهای اداری، فاصله قابل توجهی با اغلب کشورهای اروپایی دارد اما در پی ابلاغ و اجرای دستورالعمل جدید تجاری، تاسیس شرکت در این کشور، آسان شده است. دستورالعمل تجاری جدید، برخی جنبه‌های ساختاری شرکتها را در ترکیه بازتعریف کرده است.

اسکرول به بالا