حقوق بشر

نگاهی به گذشته، نگاهی به آینده

ویلیام د. زیبل، دانش‌آموخته سال ۱۹۶۱ دانشکده حقوق هاروارد و وکیل مشهور بسیاری از چهره‌های سرشناس آمریکا، در سن ۸۳ سالگی، اندیشه‌های خود را پس از رهایی از چنگال مرگ و بهبودی از بیماری کرونا با خوانندگان در میان گذاشته است.

اسکرول به بالا