داوری دولایه در هندوستان

نوعی داوری، شامل یک داوری نخستین و یک تجدید نظر در هندوستان رایج است که اخیرا، بنا بر رای دیوان عالی آن کشور، به رسمیت نیز شناخته شده است.