اقامت دائم در شیلی

شیلی برای اقامت علاقمندان به زندگی در این کشور محصور میان رشته کوه آند و سواحل اقیانوس آرام، شرایط آسانی را در نظر گرفته است.