پلیس

پرداخت خسارت‌های ناشی از شورش تظاهرات جورج فلوید آمریکا

پرداخت خسارت‌های ناشی از شورش

مامور پلیس، جرج فلوید سیاه‌پوست را به قتل رساند و باعث موجی از تظاهرات و آشوب‌های مدنی شد. گزینه‌های پیش روی آسیب‌دیدگان از این آشوب‌ها و چگونگی جبران خسارتهای جانی و مالی در ادامه توضیح داده شده است.

اسکرول به بالا